Privacy, cookie informatie en algemene voorwaarden

Privacy Statement

Introductie
iCheck probeert er alles aan te doen om uw data veilig op te slaan en u volledige controle te geven over uw data. Deze privacy policy bevat informatie over de data die wij verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe wij deze data opslaan.

Over iCheck
iCheck is een website- en servermonitoring dienst die de snelheid en beschikbaarheid van websites en servers controleerd. Wij verzamelen alleen informatie die nodig is om de dienst goed te laten werken en voor de dienst te kunnen factureren. Ten alle tijde kunt u met ons contact opnemen en de bij ons bekende gegevens opvragen.

Waarom we persoonlijke data verzamelen
Alle data die wij verzamelen is legaal verkregen. Het doel van de verzamelde informatie is het verbeteren van onze dienstverlening, u toegang te geven tot onze diensten en het factureren voor het gebruik van onze diensten.

De informatie die we verzamelen:
1. expliciet gegeven toestemming (Bijvoorbeeld bij het account aanvragen het accoord gaan met onze algemene voorwaarden)
2. gegevens bij het aangaan van een contract tot het gebruik maken van de icheck service
3. door het akkoord gaan met het plaatsen van een cookie ten behoeve van website gebruik analyse (Bijvoorbeel Google Analytics)
4. omdat we verplicht zijn dit te doen, bijvoorbeeld voor het versturen van facturen.

We verzamelen persoonlijke data altijd voor een specifiek doel, namelijk het kunnen aanbieden van onze dienst. We gebruiken de data aleen daarvoor, en zullen de data nooit doorverkopen aan derden. Als u besluit te stoppen met het gebruik van onze diensten, dan zullen wij al uw data van onze servers en systemen verwijderen.

Waarom wij data verzamelen:
Om informatie te verstrekken over onze diensten,
Om een account aan te maken gekoppeld aan u als persoon of bedrijf,
Om gebruik van onze diensten te analyseren,
Om misbruik en onwettig gebruik te detecteren,
Om uw account veilig te houden

Hoe verzamelen we informatie:
Hieronder beschrijven w hoe we informatie verzamelen. Deze informatie is niet volledig en kan worden aangevuld wanneer nieuwe wetgeving of verdere uitleg nodig is.

Als onze website wordt bezocht verzamelen we data door het plaatsen we een cookie en door gebruik te maken van logging en Google Analytics. De informatie die we daardoor verkrijgen helpt ons met het verbeteren van onze website en dienstverlening. De informatie bevat doorgaans IP-adres, browser type, de bezochte pagina's en of u een nieuwe of terugkerende bezoeker bent.

Als u een formulier invult op onze website of een email verstuurd dan gebruiken we die data om u van dienst te kunnen zijn. De velden van de formulieren kunnen per formulier verschillen, maar zijn altijd toegespitst op de specifieke informatie die we nodig hebben om u van dienst te zijn. De data die u opgeeft wordt ook uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Wanneer u al reeds klant bent, gebruiken we de data van uw account om zo na te kunnen gaan hoe u onze dienst gebruikt en of er eerdere communicatie is geweest. Hierdoor kunnen we specifiek op uw situatie van toepassing zijnde hulp of assistentie verstrekken.

Als u een gratis proef abonnement aanmaakt, vragen we informatie die minimaal nodig is om een account bij ons aan te maken en een monitoring op een website of server te starten. Eventueel kunt u zelf nog extra email adressen of mobiele nummers opgeven om meldingen te kunnen ontvangen. Dit is echter niet verplicht en de opgegeven emailadressen of mobiele nummers worden alleen gebruikt om de meldingen vanuit de monitoring naartoe te sturen.

We sturen ter verificatie en om een account te activeren een activatielink naar het opgegeven emailadres. Dit doen we om te verifieren dat u een account heeft aangevraagt en om te controleren dat u een mens en geen robot bent. Daarna kunt u inloggen op uw account.

Als u uw account omzet naar een betaald abonnement, vragen we u om meer informatie. Om te kunnen factureren hebben we uw bedrijfsgegevens, factuuradres en een emailladres, waar de factuur naartoe kan worden gestuurd, nodig.

Het delen van informatie
We zullen altijd controleren dat de externe partijen waarmee wij samen werken zich houden ons aan de privacy- en beveiligingsnormen van de AVG.
Aanvullend daarop controleren we dat de andere partij niet uw data zal gebruiken anders dan voor het leveren van de dienst zoals u met ons een contract bent aangegaan.
We delen informatie met:
Telecom providers en andere communicatie service providers om meldingen vanuit de monitoring te kunnen versturen.
Derden en hosting providers die voor ons de nodig acties uitvoeren. Hier onder valt de betalingsverwerker en onze hostingsproviders. We delen nooit informatie die niet ter zake doen voor het uitvoeren van die acties.

Verzoek vanuit de overheid
We zullen geen informatie delen met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn door wetgeving. We reageren alleen op verzoeken vanuit de overheid wanneer we daartoe vanuit de wet verplicht zijn.

Bewaren van data
We bewaren persoonlijke data zolang uw account actief is of dat nodig is om onze service aan u te leveren. Hieronder valt data die u aan ons heeft geleverd en data die gegenereerd of afgeleid is van uw gebruik van onze diensten.
Alle gegevens worden opgeslagen op servers die zich in Nederland bevinden. Servers buiten Nederland slaan geen persoonlijke gegevens op, ze dienen alleen als een controle als een service beschikbaar is.

Recht van toegang en beheren van uw persoonlijke data
U kunt uw persoonlijke gegevens inkijken of verwijderen. We bieden een control panel waarmee u uw accountgegevens kunt corrigeren of verwijderen.

Account stopzetten
Wanneer u uw account stopzet, verwijderen wij alle verzamelde data van de gemonitorde websites/services en we verwijderen alle persoonlijke data die is ingevoerd. Over het algemeen verwijderen we data binnen 30 dagen nadat u uw account heeft stopgezet, met uitzondering van het onderstaande.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zelfs nadat u uw account hebt gesloten als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van wetshandhavingsverzoeken), voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen oplossen, de beveiliging handhaven, fraude en misbruik voorkomen of om onze gebruikersovereenkomst af te dwingen.

Beveiliging
We implementeren beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS en firewalls. We controleren onze systemen regelmatig op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen. We kunnen echter niet instaan ​​voor de beveiliging van enige informatie die u ons stuurt. Er is geen garantie dat gegevens niet toegankelijk, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd worden door schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verplichtingen en aansprakelijkheid

iCheck en de iCheck dienst garanderen niet 100% accuratie en 100% beschikbaarheid.

Door het nemen van een abonnement op de iCheck dienst, zowel de betaalde als de gratis versie, vrijwaart u iCheck en zijn medewerkers van enige aansprakelijkheid voor enig verlies, of schade als gevolg van of in combinatie met de dienst van iCheck.

iCheck is niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden, direct, indirect of voorvloeiend uit de juistheid of onjuistheid van de inhoud van de informatie van de e-mail of sms waarschuwingen of statistieken gegenereerd door iCheck.

iCheck heeft naar rede inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie in de e-mail, sms of de statistieken juist en accuraat is gebasseerd op de verzamelde gegevens.

iCheck is niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden direct, indirect of voortvloeiende uit het gebruik van de dienst van iCheck. Ook is iCheck niet aansprakelijk voor enige schade ondervonden direct, indirect of voortvloeiende uit het niet of achterwege blijven van meldingen via e-mail of sms of het melden van een storing in de statistieken.

iCheck is niet aansprakelijkheid voor enig geldelijk bedrag, anders dan de betaalde abonnementsgelden. In geen geval is iCheck aansprakelijk door benadeling, nalatigheid of anderzijds, voor directe, indirecte, bijkomstige of voortvloeiende schade (inclusief gederfde inkomsten of winst, verlies van data of zakelijke onderbreking, ook al wordt iCheck vooraf hiervan op de hoogte gesteld). Hierbij zijn inbegrepen, schade geleden door de abonnementshouder, de abonnementshouders klanten of enige derde partij.

Veranderingen van de algemene voorwaarden:

We behouden het recht om de algemene voorwaarden aan te passen wanneer we dat nodig achten. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij uw abonnementsaanvraag.

 

 

Wilt u weten hoe uw website presteert?

Probeer het nu 30 dagen gratis!

Aanvragen

Website UP - Inzicht in website performance